Nhật ký thoát vị: 1 tháng nhập môn

Như vậy là tính đến thời điểm này, tôi chính thức trải nghiệm thoát vị đĩa đệm được 1 tháng rồi các ông ạ. Từ khi biết bệnh thì …