Nhật ký thoát vị: 1 tháng nhập môn

Như vậy là tính đến thời điểm này, tôi chính thức trải nghiệm thoát vị đĩa đệm được 1 tháng rồi các ông ạ. Từ khi biết bệnh thì …

Cái Mũi và Bịch Khăn Giấy

Gia Lai. Lạnh. Cái lạnh tê tái cùng với thời tiết thay đổi liên tục đủ sức dày vò bất cứ ai sở hữu Cái Mũi không tốt. Tôi …